۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

نماز

روزی تعدادی از صحابه بر امام نقی دخول کردند. آن امام حمار را دیدند که سخت به نماز مشغول است. صحابه که جدیت امام در برگزاری نماز را دیدند لب به تحسین ایشان گشودند که "ببینید چه امامی داریم" ... نقی که این ها را می شنید ناگهان نماز خود را قطع کرد و با ذوق گفت: این که چیزی نیست، تازه روزه هم هستم ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر