۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

دونفره

روزی حسن به مسجد وارد شد و دید یک پیرمرد دارد وضو میگیرد اما هر چه گشت حسین را ندید و از آنجا که این یک حدیث دو نفره بود از آموزش وضو به پیرمرد صرفنظر نمود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر