۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

میپسندید

نقل است که امام نقی هر چیز را برای خود میپسندید برای دیگران نمیپسندید و برعکس.

فور اگزمپل امام علاقه داشت با آدم و عالم جماع کند ولی برعکسش را نمیپسندید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر