۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

سبقت

نقل است که امام نقی (ع) چنان در انجام اعمال ثواب از دیگران سبقت می گرفت که چندیدن بار به علت سبقت غیرمجاز توسط پلیس سامرا بازداشت و به زندان عباسیون افتاد

تذکره النقی/ 532

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر