۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

اسلام و آزادگی

امام بشدت بر آزادی بیان در اسلام تاکید داشتند و برای اثبات این مدعا ذوالنقار را بمدت یکماه دی اکتیو نموده و با اندیشمندان و دانشمندان چهار گوشه جهان به بحث و گفتگوی علمی و آزاد پرداختند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که برای تفهیم حقیقت مطلق الهی، هیچ راهی بجز از احکام اسلام نیست، پس بالاجبار ذوالنقار را مجددا اکتیو کرده طبق احکام کتاب دستور العمل اسلامی به تقسیم طرفین مخاطب پرداخته ولی همچنان طرفدار آزادی بیان در اسلام باقی ماندند.

از سری یادداشت های روزانه صحابه سؤال کننده و دو نیم شونده (سنه ۸۰ ه . ق. - ن . پ / اسلام و آزادگی )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر