۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

خروج از شریعت

صحابه ای پارسی از امام پرسید: اماما، حالا ما یه غلطی کردیم و نقلام آوردیم و آل شما را بر خود مسلط کردیم. حال چه کنیم که خلاص گردیم؟

امام فرمود: به اندازه ی همه " نه " هایی که باید میگفتی و نگفتی ... امروز باید گُه بخوری ...!

از کتاب "خود کرده را تدبیر هست، ولی سخته"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر