۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

آپدیت

یکی از اصحاب خدمت امام نقی رسید و گفت: ای امام حمام! داشتم قرعان میخواندم رسیدم به این آیه که نوشته بود
"وقتی قرآن میخوانی بین تو و کسانیکه به آخرت ایمان ندارند پرده ناپیدائی قرار میدهیم. بر دلهایشان پردهای میکشیم تا قرآن را نفهمند و گوششان را سنگین میکنیم"
پس چگونه از این افراد در روز قیامت بازخواست میشود!!؟؟
امام قرعان صحابه را گرفت و نگاهی به داخلش کرد و فرمود: این ورژنش قدیمیه، سپس قرعانی که تازه آپدیت شده بود با ورژن 1.0.1 را به صحابه داد و فرمود: همیشه آپدیت باشید.

امام و ورژن های قرعان نقید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر