۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

آجیل

روزی بهاری امام نقی (ع) در حالیکه به دقت مشغول جستجو در یک کاسه بزرگ آجیل با دو دست مبارک خویش بود، خطاب به صحابه فرمود:
وقتی خداوند اجزای آجیل را خلق می فرمود بادام هندی اولین آجیلی بود که به طور خودجوش به یگانگی الله شهادت داد و ایمان آوردسپس به ترتیب پسته و فندق و بادام و تخمه جابانی و تخمه کدو با کمک پیامبران و با وعده بهشت و ترس از دوزخ به یگانگی الله شهادت دادند. اما بادام زمینی هرگز نتوانست و نخواست ایمان بیاورد و خداوند لعنتش بکرد و به همین دلیل جذابیت و طعم و رنگ و بوی خود را از دست بداد و در میان بقیه آجیل بیمزه و نخواستنی شد و از آن روز به بعد همیشه در کاسه تک و تنها و دست نخورده باقی می ماند و اینست سزای کفار!

سپس حضرت سه بار فرمود خدا لعنت کند کسی را که در آجیل نخود و کشمش بریزد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر