۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

دیه

یک شب امام در حال شتر سواری درحال مستی و لایی کشیدن عابری را زیر گرفت و چند صد متری تا توقف کامل شتر روی زمین کشید. امام از شتر پایین آمد و دید که فرد علاوه بر قطع شدن یک دست و یک پا گردنش هم شکسته و هردوچشمش کور شده است. امام اندکی فکر کرده و سر آن بدبخت را از بدن جدا کرد. بعدها در دادگاه عباسی به پرداخت 60 میلیون دینار دیه محکوم شد در حالی که اگر او را نکشته بود حداقل 200 میلیون دیه پیاده شده بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر