۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

شکافتن اتم

روزی امام نقیمشغول شکافتن اتم در آزمایشگاه منزل شخصی خود بود و بسیار تمرکز کرده بود. یکیاز صحابه سرآسیمه خود را به حضرتش رساند و بعد از دقایقی طولانی توانست حواس آن حضرت را که کاملاً مشغول عالم اتم بود را به خود جلب کند. صحابه به امام چنین گفت که ای یاور مؤمنین چه نشسته یی که مردانی کافر در حیاط پشت منزل خود بساط موسیقیهمراه با رقص با همسران خود راه انداخته اند و خوک باربه کیو و کباب میکنند...امام به سرعت به آنجا روان شدند...و بعد از مطمن شدن از صحت قضیه مردان کافر را با ذولنقار خود به هفت و نیم قسمت مساوی تقسیم کردند، با پای مبارک آلات موسیقیرا نابود کردند و چون دیدند زنان ایشان بدون شوهر ماده اند تمامی زنان ایشان را در جا عقد کردند..سپس رو به سحابی خبر چین کردند و گفتند به جدم قسم که انجام فرامین اسلام بر شکافتن هر اتمی ارجحیت دارد!

علم در اسلام، تمام کتاب از اول تا اخر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر