۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

غیر معصومین

ابن وسواس در معصومیت حضرت تشکیک کردحضرت فرمود:
اصلا حرف تو درست، من معصوم نباشم، تازه میشم مثل تو .

امام و تحقیر غیر معصومین ۲

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر