۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

قوانین فیزیک

روزی امام نقی (ع) از محلی می گذشت که ملاحظه کرد ارابه مردی در گل گیر کرده است و مرد هر چه فریاد یا علی سر می دهد و زور می زند، نه تنها ارابه بالا نمی آید بلکه بیشتر هم در گل فرو می رود. امام لبخندی زده و نزد آن مرد رفته و فرمودند:" ای برادر! ذکر یا علی نیروی رو به پایین وارد می کند در حالی که شما به نیروی رو به بالا نیاز دارید. پس فاطمه را یاد کرده و "یا زهرا" بگویید. "

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر