۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

ثواب

فرشته روی شانه راست، پرونده سنگینی از حسنات و ثوابهای امام نقی جمع کرده بود. فرشته روی شانه چپ اما دستش خالی بود. به دلیل این عدم تعادل وزنی، امام در اواخر عمرش به "انحراف ستون فقرات" دچار شده بودند. پزشک حاذق سامرا لورنس تجویز فرمود که یا باید معصومت خود را موقتاً دی اکتیو کرده و به گناه بپردازید، یا به سفر تایلند بروید و از فیزیوتراپی بانوان آن دیار بهرهمند شوید. نقل است که انتخاب آنقدر برای امام دشوار بود که نتوانستند تصمیم بگیرند و نهایتاً ستون فقراتشان ترک خورد

طبالنقی- جلد آخر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر