۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

رمز موفقیت

ZPJ9Q646N6H6GJ7P9JK756US9V3XXMEL

[ پاسخ حضرت به اصحابی که خواهان رمز موفقیت ایشان در امر امامت بودند ]

۱ نظر:

  1. ناشناس۱۳:۵۴

    الان این رمز چیت امام بود دیگه نه؟

    پاسخحذف