۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

بیابان

چند روزی صحابه در برابر سخنان مقاومت میکردند و سر به بیابان نمینهادند و معترض گشته بودند که ما حوصله نداریم تا بیابان برویم که سخت ما تحتمان گشاد گشتهامام که طاقت این فاجعه را نداشتند از این رو دستور ساخت قطار شهری و حومه سامرا را دادند که فقط در مسیر منزل النقی به بیابان کار میکردهبعد از این عملیات رشد سر به بیابان گذاشتن بحدی افزایش یافت که ارزش سهام متروی سامرا در بورس نیویورک به بالاترین حد خود رسید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر