۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

غیر معصومین 4

"ای خاک تو اون سر گناهکارت کنن بدبخت"!

امام و تحقیر غیر معصومین (4)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر