۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

فلسفه طبیعی

اسحاق بن نیوتن زیر درخت خرما در محضر امام نقی نشسته بود و علوم پیشرفته ای همچون جماعولوژی تحلیلی، تکنیک های نوین استبرا، حیض شناسی فازی و غیره را از ایشان می آموخت. ناگهان یک عدد خرما روی سر آنها افتاد. ابن نیوتن پرسید: یا نقی چرا خرما به سمت زمین سقوط میکند؟ امام فرمود: به اذن خدا! و سپس به ادامه تدریس خود پرداخت.

اصول فلسفه طبیعی نقوی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر