۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

هولوگرام

آیا میدانستید پس از واقعۀ پرس شدن بی بی دو عالم حرضت فاطمۀ زهردار در لای در، بدلیل آنکه حرضت محسن در شکمشان بود ایشان تبدیل به هولوگرام سه بعدی شدند؟!؟

۱ نظر:

  1. ناشناس۱۰:۰۱

    از ابن ابا مایکل تالبوت چنین نقل است : اما نقی در مکاشفات خود به این نتیجه رسیدند که در عالم فقط ذوالنعوذ است که وجود دارد و فلسفه جزء و کل بی معناست. همه چیز در ذوالنعوذ امام است و ذوالنعوذ امام در همه چیز است

    پاسخحذف