۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

شک

رنه دکارت به امام نقی گفتمن در همه چیز شک میکنم مگر آنکه برایم اثبات شود .
امام فرمود در ولایت ما اهل بیت نیز شک میکنی ؟
رنه دکارت گفت :
بلی 
حضرت فرمود :
پس با مادر خود در میان بگذار، چه آنکه در ولایت ما شک دارد حرام زاده باشد .

امام و سلسله بحث های فلسفی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر