۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

علم لدنی

هان ای نقویون، تا بحال به این فکر کرده اید که مولایمان نقی با آنهمه علم لدنی سرشاری که داشت چگونه تن به خوردن آن آب انگور مسموم داد؟ یکی از کارشناسان کمپین ما موسوم به کلب النقی اخیرا نظریه قابل تاملی در باب نقید شدن آن حضرت ارائه داده است. ایشان میگوید در حقیقت اماممان پس از دریافتن اینکه سوسن سوسن است دست به خوردن آن آب انگور زد. چرا که مولایمان همیشه در این توهم بسر میبرد که سوسن نیکول کیدمن است. چنین امام حکیمی داشتیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر