۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

نصف کردن

- ولم کن بینم این چی میگه. تو غلط کردی بچه منو نصف کردی. واسه چی نصفش کردی؟
+چیه بابا؟ چرا داد بیداد میکنی؟ ما تو این محل آبرو داریم. خوب نصف کردم که کردم پولشو میدم. چند قسمتش کردم دقیقا؟
-
دو قسمت
+
دو قسمت مساوی؟
-
آره
+
خوب ما واسه این تعرفه داریم. چون دو قسمت مساوی کردمش یعنی از صحابه خاص بوده. این میشه 110 درهم. بیا عزیزم این چک رو بگیر. این فرمها رو هم امضا کن. برو به سلامت.

سیره نقوی- باب نصف کردنها

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر