۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

معجزه گهواره

سخن گفتن امام نقی در گهواره
نقل است که امام نقی در گهواره سخن گفتن (مرا تکان بده)
بعد سوسن همسر امام فرمودخوب دیگه بیا بیرون مرده گنده گهواره رو میشکنی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر