۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

ابلیس

با ذهنی مشغوش و پریشان بر امام وارد شدم. امام با علم لدنی فرمودند: بنال

گفتم: مگر نه این است که ابلیس مردم را بر روی زمین گمراه می کند؟... امام که مواظب بودند در دام نیفتند با لحنی مشکوک و چند دقیقه ای تفکر فرمودند: بله....و مگر غیر این است که الله دانا به همه چیز و مخصوصا آینده است؟... امام این بار با لحن قاطع تری فرمودند: بله...قران را باز کردم و آیه 65 سوره اسرا خطاب به شیطان را برای حضرت خواندم: «تو بر بندگان من قدرتی نداری و الله کارسازی بسنده است!»...اماما پس چگونه است کسی که به ما قدرتی ندارد ما را فریب می دهد؟... امام با لحنی آرام فرمودند: ببین...و من پس از چند لحظه گفتم: چی رو ببینم؟...امام که از لحن بد من شاکی شده بودند، دشداشه من را برعکس بر سرم کشیدند و فرمودند: اومدی نسازی و هر نیمه ام را به مدت یک هفته در یک اتاق جداگانه حبس کردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر