۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

حروف مقطعه

ابولاشی از امام نقی پرسید : حروف مقطعه در قرآن چیست و چرا فقط دراول سوره های مدنی آمده است ؟

حضرت فرمود : زمانی که حضرت محمد در مکه بودند خداوند وحی را به صورت سیگنال های آنالوگ به ایشان ارسال میکردند ،پس از هجرت به مدینه به دلیل پیشرفته تر بودن زیرساخت های مخابراتی در مدینه ،خداوند وحی را به صورت دیجیتال به ایشان ارسال میکرد و حروف مقطعه مانند ((الف .لام .میم )) در ابتدای سوره، اولین بایت دیجیتال به منظور سینکرونیزه کردن و تست اولیه کانال مخابراتی بوده .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر