۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

انتخابات

در بازار سامرا امام نقی داشت از جلوی فروشگاهی که صاحب آن علوی زاده بود رد می شدند که ناگهان جعبه میوه ای توجه نقی را به خود جلب کرد. داخل جعبه چند میوه گندیده بود و روی جعبه نوشته بودند : انتخاب کنید زود باشید

امام به جعبه میوه ها نگاه کرد و گفت : به خدا سوگند من در همچنین انتخاباتی شرکت نمی کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر