۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

زبان حیوانات

تنی چند از کودکان سامرا گرد نقی آمدند و با خنده از حضرت پرسیدند : امام امام السلام علیک به زبان حیوانات چی میشه؟
امام بادی به غبغب انداخت و گفت : به زبان کدوم حیوان؟
طفلی پاسخ داد : به زبان خودتون
و سپس خنده کنان فرار کردند. نقی بی درنگ شمشیر را در دست گرفت و به دنبال آن ها دوید. سپس آن ها را به باد کتک و تجاوز گرفت . زان پس به سبب الگو بودن امام کودک آزاری در میان مردمان سامرا رواج پیدا کرد تا جایی که حتی به کودک درون امام هم رحم نکردند و وی را مورد آزار جنسی قرار دادند. امام از این بابت احضار خوشنودی کرد و بارها در گهواره خوابید و سخن گفت تا کودک درون خود را بیش تر در معرض نمایش قرار دهد. بعد ها این حرکت در زمره معجزات آن حضرت به شمار رفت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر