۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

ابن زیاد

فردی در مسجد نشسته بود و خیره به امام می نگریست.امام نزد وی رفت و با تبسمی پرسید: ای مرد، نامت چیست؟
گفت: ابن زیاد
نقی به فکر فرو رفت و با نگرانی پرسید: چقد زیاد؟
فرد گفت: جفت شیش!
امام درجا ژتونها را انداخت و نعره زنان به سمت میخانه سامرا دوید!

احوال نقوی، قربونت احوال شما

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر