۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

عقاید

سحابی خشتکدوز بر امام وارد شد و عرض کرد، عمّهام به فدایت، این کفّار دائم عقاید ما را مسخره میکنند، امر کن تا ما هم عقاید آنها را مسخره کنیم. امام آهی کشیدند و فرمودند به خدا قسم هر چه میگردم عقیده مسخرهای از آنها پیدا کنم چیزی نمیابم. سپس امام و سحابی برای رفع ناراحتیدو ساعتی به عقاید خودشان خندیدند.

امام و آگاهیاز خنده دار بودن اسلام عزیز، جلد پلاستیکی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر