۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

بت شکن 6

روزی نقی (ع) تبر به دست به سوی بُتخانه روانه شد تا تمام بت ها به جز بت بزرگ را بشکند ، اما متاسفانه چون مردم برای جشن و پایکوبی به بیرون شهر نرفته بودند ، قبل از ارتکابِ این عمل امام نقی را گرفته ، کتکِ مفصلی زده به شیشهء پارسی کولا از نزدیک معرفی نموده سپس تکه تکه کرده و تکه ها را بر سر 4 کوه در اطراف سامرا گذاشتند و منتظر شدند تا الله تکه ها را به هم رسانده و نقی را دوباره زنده کند ، ولی متاسفانه راهزنان تکه های جسد را زود تر پیدا کرده و اندامِ مطهر امام را به قیمت گزافی به متقاضیان پیوند فروختند ...

منبع : مِسد آپ ریلیجِس اِستوریز ، برادرانِ گریم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر