۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

ابن وسواس

ابن وسواس از امام نقی پرسیدچرا دین شما سرشار از خرافه و خشونت است؟
امام پرسیدیعنی یک میلیارد مسلمان اشتباه میکند و تو راست میگویی؟
ابن وسوس گفت:اگر تعداد دلیل میشود، از این یک میلیارد، نه صد میلیون سنی هستند و شما و جدتان را قبول ندارند، یعنی این نه صد میلیون اشتباه می کنند؟
اشک امام سرازیر شد و فرمودهمیشه مردانی که حق میگویند، تنها هستند.

امام و تغییر مبنای استدلال وسط حرف

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر