۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

عسگری

عسگری کوچولو از بچگی عجیب بود ... در کودکی بسیار منزوی و تنها بود و با کودکان دیگر بازی نمیکرد... نه مسجد میرفت نه پای منبر...
10 ساله بود که فیلمهای سینمای مستقل را میدید... از 12 سالگی به نقاشی به سبک کوبیسم روی آورد و چند فیلم کوتاه ساخت...
اغلب دوم متال و بلک متال گوش میداد و رمانهای اقتباسی میخواند
برخی همکلاسیهایش شایعه کردند که او بای سکشوال و همجنسگرا است ...
از زندگی در خانواده مذهبی زجر میکشید و دردودلهایش را تنها با عفیر میکرد...
از افسردگی و روشنفکری به جایی رسید که برخی گفتند خود را اغیم کرد...

ابولاشی / عسگری عسگری نیست / ص13

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر