۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

غیر معصومین 5

امام نقی برای تحقیر غیرمعصومین به سر پشت بام می رفت و از آن بالا بر آنها بول و غائط فراوان می نمود و سپس به آنها می فرمود دوست داشتید یک دست و یک پا نداشتید ولی در عوض امام معصوم بودید و در نتیجه علم لدنی داشتید و الان به این وضع نمی افتادید؟ حالا برید خودتون رو بشورید نجاست ها!

امام و تحقیر غیرمعصومین (5)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر