۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

شاتل

حتی دستورالعمل طراحی شاتل هم در قرآن وجود دارد، اگر در آن مداقّه کنید!

از بیانات گه-هر بار نقی(ع) در جمع ماهواره پرانان عجمی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر