۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

دموکراسی دینی

امام نقی‌ (ع) فرمودند: "اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید". صحابه ایپرسید منظور از آزادگی چیست؟ حضرت پاسخ فرمودند: منظور این است که: در مورد الله، اسلام، رسول، قرآن، امامان، علما و کلا مسلمین خفه خون بگیرد و حرف نزنید... هر کاری که یک مسلمان می گوید، همان را بدون چون و چرا انجام دهید(حتی اگر ریقو باشد)... خودتان را داوطلبانه تسلیم کنید تا کنیز و غلام تان کنیم... جزیه را سر وقت و حتی زودتر بپردازید... ماتحت خود را خودتان پاره کنید تا ما جگرمان حال بیاید وگرنه ما خود دست به کار میشویم... هرگز از حقوق اجتماعیو حق تساوی با مسلمین سوال نپرسید و از این جور چیزها دیگه...
امام در ادامه فرمودند: و الله قسم اگر غیر مسلمانان آزاده باشند، هیچ مشکلینخواهد بود و خواهند دید، اسلام دین رحمانیت و مهربانی است و آزارش به موری هم نمی‌‌رسد... لعنت خدا بر آنانیکه نمی اندیشند...

سخنان امام نقی‌ (ع) در خصوص، اسلام: دموکراسی، مدنیّت و رحمانیت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر