۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

مسجد

اگر دین ندارید، لا اقل برای دستشویی به مسجد بروید!

نقی و اشاره غیر مستقیم به کاربرد اصلی مساجد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر