۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

معصوم

مردم برای سنگسار کردن زنی در میدان شهر جمع شده بودند. عیسی مسیح خطاب به مردم گفت: تنها کسانی میتوانند سنگ بزنند که در عمر خود گناه نکرده باشند. همه مردم سر به زیر افکنده و سنگها را به زمین انداختند چرا که همه گناهکار بودند. ناگاه امام نقی از میان جمع بیرون پرید و آنقدر با سنگ و پاره آجر و بلوک سیمانی بر سر و صورت زن زد که زن گوشت کوبیده شد و مرد. سپس امام در حالیکه انگشت شصت خود را به عیسی مسیح حواله میکرد گفت: بیلاخ! من امامم و معصوم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر