۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

گلدکوئست

هر کس دو نفر را مسلمان کند جایگاهش در بهشت خواهد بود، به شرط آنکه آن دو نفر هم، هر کدام، اسلام را به دو نفر دیگر پرزنت کنند.

امام نقی و گلد کویست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر