۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

بونو

روزی معتصم امام نقی را به دربار خود فرا خواند و با تحقیر به او گفتشما اهل بیت از هنر چیزی نمیفهمید واصلا نمی دانید موسیقی چیستامام نقی لبخندی محو زدند و به اطراف نگاه کردنداز قضا عکسی از "بونو" خواننده گروه u2 بر دیوار بودامام نقی با حرکتی کریس انجلی "بونو" را از قاب عکس بیرون کشیده و ظاهر کرده و سپس به همراه او ترانه "beautiful day"را اجرا کردند.

نقل است که معتصم از وسط جر خورد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر