۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

سوسن

منقول است شبی امام نقی جماع الله ؛ با سوسن و تنی چند از صحابه که میهمان امام بودند؛ مشغول تماشای فیلم تایتانیک بودند که ناگهان امام نقی فریاد زد : ((عزیزم چای بیار)). هنوز 17 دقیقه و 40 ثانیه از فیلم نگذشته بود که امام نقی باز فریاد زد : ((عزیزم آب انگور بیار)). صحابه از این طرز صحبت امام که هنوز بعد از چهل سال ازدواج با سوسن به او عزیزم می گوید در شگفت فرورفته بودند و به امام احسنت احسنت می گفتند که ناگهان امام وسط فیلم ذوالنقار خود را بیرون کشید و گفت به جدم سوگند که چهل سال است اسم کوفتی اش از یادم رفته است.

امام و مقام سوسن در نقویت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر