۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

سوالات

روزی دیوید هیوم به همراه نیچه و برتراند راسل و مایکل مارتین و همچنین آنتونی فلو به خدمت امام رسیدند و گفتند اماما سوالاتی داشتیم . امام رو به صحابه کردند بدون آنکه لبخند احمقانه ای بر لبانشان بنشیند فرمودند : به خدا سوگند که بیچاره شدیم و خود سر به بیابان نهادند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر