۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

جاخالی دهندگان

نقل است که امام نقی در اواخر عمر پربرکت خود، به دلیل مشکلات مختلف ناشی از کهولت سن، در هدفگیری اصحاب برای دو نیم کردنشان با مشکل مواجه شده بود و برخی اصحاب نیز از این فرصت سوءاستفاده کرده و با کمال وقاحت و گستاخی در مقابل شمشیر امام، جاخالی میدادند. نقل است که جاخالی دادن اصحاب در مقابل شمشیر امام- که از آن به عنوان "فتنه" یاد میشد- تا آنجا پیش رفت که امام نقی به خدا شکایت برد و خدا در پاسخ، قسمتی از وحی خود را به این موضوع اختصاص داد. این سخنان خداوند در قرآن نقید، سوره الفتنه آیات 35 تا 43 ذکر شده است:

ای کسانی که در مقابل شمشیر فرستادهی من جاخالی میدهید، بروید در زمین بگردید ببینید سرنوشت جاخالیدهندگان چه بوده است. همانا که جاخالیدهندگان از زمرهی مغضوبان و گمراهان بوده و جایگاهشان در آتشی بس عظیم و هولناک خواهد بود. اما کسانی که جاخالی نمیدهند و ضربه شمشیر را بر خود روا میدارند، در بهشت برین از حوریانی نار پستان با سایز حداقل 38 برخوردار خواهند شد و تا ابد همنشین امام نقی و خداوندگارشان خواهند بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر