۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

بت شکن

روزی امام نقی تبر را برداشت، و به قصد نابود کردن بت ها به بتخانه مرکزی سامرا رفت
هنوز اولین ضربه را وارد نکرده بود که بت اعظم به حرکت درآمد و کمر نقی را گرفت و از زمین بلند کرد
امام نقی وحشت زده بود و نمی دانست که اهالی سامرا، جای بت ها را با ربات های بزرگ، تعویض کرده اند.
متاسفانه ربات های فوق ، شوخی سرشان نمی شد و دسته تبر مذکور را به امام نقی (ع)، تنقیه کردند...!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر