۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

لوور

نقی(ع) در سفر به بلاد کفر، از وجود بتخانه ای مطلع شد. پس نیمه شب وارد بتخانه شد و همه بت ها را شکست. وقتی مردم برگشتند، نقی را دیدند که گوشه ای نشسته و تبر بر دوش بت بزرگ نهاده است. پرسیدند: یا نقی! چه کسی چنین کرده است؟
فرمود: چرا از بت بزرگ نمی پرسید!؟
گفتند: بت کجا بود!؟ اینجا موزه لوور است و اینها آثار هنری اند نادان!
سپس آن معصوم را کتک مفصلی زده و مادام العمر سر دوازه پاریس از ماتحت آیزان نمودند.

سیره نقوی، مصائب معصومین(ع)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر