۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

فرشته

زمانی که نقی به امامت رسید، متوجه دو نفر (فرشته) شد که روی شانه های راست و چپش نشسته بودند. ابتدا کمی جا خورد، ولی به روی خودش نیاورد. مقداری راه رفت سپس شروع به دویدن کرد و ناگهان دستی کشید بلکه این دو نفر از روی شانه اش بیفتند که نشد. وی که از این وضعیت خسته شده بود، یک دسته بیل برداشت و تا آنجا که جا داشت آن دو ملعون را کتک زد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر