۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

ضامن

آقا و مولای ما نقی هرگاه که با کسی گندهتر از خودشان درگیر میشدند، خود را به موش مردگی زده جدشان رضا را یاد می‌کردند و میفرمودند: یا ضامن آهو!

اما هرگاه با ضعیفتر از خودشان در میافتادند، آن یکی جدشان علی را یاد می‌کردند و نعره میزدند: یا ضامن چاقو!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر