۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

فرزندان

امام نقی همیشه به اصحاب میفرمود: به فرزندانتان اسکی روی آب، گلف و بولینگ بیاموزید. اصحاب میگفتند: اینها که فرمودی چی هستند؟ و امام نقی در جواب میفرمود: سووال نکنید، بروید انجام دهید و اصحاب هم میرفتند تا به فرزندانشان بیاموزند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر