۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

محاسبات

روزی نقی (ع) در بالای منبر فرمودند: همانا کلاغ خوش آوازترین مخلوقات است.
صحابه لختی به هم نگریستند، سرانجام یکی برخاست و گفت: یا نقی! به چه حساب چنین می گویی؟ کلاغ را بیشتر به آواز بدش می شناسند.
حضرت (ع) پاسخ داد: به همان حساب که علی در یک روز 700 اسیر بی دفاع را گردن زد و شد "همای رحمت"!

سیره نقوی، محاسبات نقوی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر