۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

حقانیت

روزی معتصم از امام نقی خواست که برای اثبات حقانیت خویش به داخل قفس گوریلی وحشی رفته و با وی شطرنج بازی کند. امام داخل قفس شد و گوریل وحشی به اذن الله آرام شده و مشغول بازی با امام شد. همگان تقریبا به حقانیت امام پی برده بودند که ناگاه گوریل امام را کیش و مات کرد. امام که جنبه باخت نداشت چنان وحشی بازی درآورد که مجبور شدند گوریل را از قفس خارج کنند. امام تا مدتها در قفس ماند و همگان به حقانیت گوریل پی بردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر