۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

امتحانات نهایی

داخلی مدرسه - جلسه امتحان

مراقب: خوب بچه ها با ذکر یک نقوات برگه ها را از زمین بردارید و امتحان را شروع کنید، ضمنا امتحان جزوه باز است.

عسگری با خوشحالی قرآن جیبی که امام نقی به وی داده از جیبش در می آورد و سوالهای معادلات دیفرانسیل و انتگرال را از روی آن حل میکند و زودتر از همه برگه اش را تحویل مراقب میدهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر