۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

بت بزرگ

روزی امام نقی تبر بزرگ خود را برداشت و سوی خانه کعبه رفت تا همه آثار شرک را از بین ببرد .

بت بزرگ با استدلال ایشان را قانع کرد که آیین بت پرستی خیلی کم خطر تر از اسلامی است که در آن سنگسار و بریدن دست و پا وجود دارد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر